โครงการทำบุญหอพัก ปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานในพิธี โครงการทำบุญหอพักขึ้น พร้อมทั้งตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ อาคารขวัญเมือง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นิสิตที่อยู่ในหอพัก ได้มีขวัญและกำลังใจที่ดี

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive