06-16-19-53

เมื่อวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2553 ว่าที่ร.ต.เกื้อเกศ ชินประภาพ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำแกนนำนิสิต ของมหาวิทยาลัย ร่วมอบรมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมแกนนำเยาวชน สมาชิกชมรมTo Be Number One และจีดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมลีลาวดี กอล์ฟแอนรีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive