บายศรีนบนเรศ ปกเกศนิสิตแก้ว

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มน. เข้าร่วมในพิธีบายศรีนบนเรศ ปกเกศนิสิตแก้ว โดยมี นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับนิสิตใหม่ อธิการบดีกล่าวให้โอวาทพร้อมลั่นฆ้องชัย และหมอขวัญได้เข้าทำพิธีบายศรีนบนเรศ ปกเกศนิสิตแก้ว โดยนายชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 (Beginning Camp 53) จากนั้นได้มีการผูกข้อมือรับขวัญนิสิตใหม่เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 18.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ โดย มีจำนวนนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 4,220 คน (ภาพโดย วัธนกร เหนียมพ่วง และฝ่ายโสตองค์การนิสิต)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive