กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งตัวแทนนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมจัดบูธผลงาน และเดินรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 เริ่มจากการเดินขบวนจุดสี่แยกบ้านคลอง ไปยังศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จากนั้น นายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบโล่รางวัลแก่หน่วยงาน/ผู้ปฎิบัติงานดีเด่นด้านยาเสพติดและมอบธงสัญลักษณ์ให้หมูบ้านที่ประกาศตนเองเป็นพื้นที่สีขาว ซึ่งในการนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล หน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีผลงานต้านยาเสพติดดีเด่น ด้านรั้วสังคม และแกนนำนักเรียนที่มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่น ได้แก่นางสาวสุเพ็ญศิริ มีพยุง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวนำปฎิญาณตนไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดและจุดไฟเผาสิ่งเสพติดที่ทางตำรวจยึดเป็นของกลาง นำมาทำลาย ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive