โครงการเปิดโลกกิจกรรม และโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรม และโครงการเทเหล้าเผาบุหรี โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่ชมรมที่ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จากนั้นได้มีการแสดงของชมรมต่างๆ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ตัดสินใจในการเลือกชมรมส่วนกลาง จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เดินทางเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของชมรมต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์และลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive