ไหว้พระ 9 วัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553 งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มน. จัดโครงการ ไหว้พระ 9 วัด ทำทาน 9 ที่ ทำดี 9 อย่าง เสริมสร้างบารมี ทำจิตใจให้สงบ ภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยนำนิสิต และบุคลากร เดินทางไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร วัดนางพญา วัดราษฎรบูรณะ วัดเจดีย์ยอดทอง วัดอรัญญิก วัดโพธิญาณ วัดตาปะขาวหาย วัดจุฬามณี และวัดจูงนาง ซึ่งในโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากการที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่าที่ตั้งไว้จำนวน 136 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การได้เข้าร่วมพุทธศาสนพิธี การรับศีล การถวายสังฆทาน ทั้งยังได้เที่ยวชมและรับรู้ประวัติศาสตร์ของโบราณสถานที่มีคุณค่า จากนั้นได้เดินทางกลับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสวัสดิภาพ

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive