12-06-53

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร โดยรูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที่จะถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่ดี ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังเจตนคติเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การเสียสละ และความสามัคคีอีกด้วย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive