โครงการรวมพลแห่งศักดิ์ศรีร้องเพลงเชียร์ 20 ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการ "รวมพลแห่งศักดิ์ศรีร้องเพลงเชียร์ 20 ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร" โดยมีการเดินขบวนของนักกีฬาและนิสิตเดินทางเข้าสู่สนามกีฬากลาง มีคณะต่างๆ 17 คณะ ต่อมาเวลา19.00 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี และได้ชมการแสดงขบวนมหาวิทยาลัยและขบวนตราสัญลักษณ์ของแต่ละคณะเดินเข้าสู่สนาม การแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงแสตนท์เชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ (สดุดีนเรศวร , พิษณุสามัคคี , มิ่งขวัญในดวงใจ , มาร์ช ม.น) ต่อจากนั้นขบวนอัญเชิญธงและตรามหาวิทยาลัยเคลื่อนเข้าสู่สนามพร้อมกับพี่วินัยมหาวิทยาลัย นิสิตชั้นปีที่ 1 ร่วมกันร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย มาร์ช มน.โดยมีพี่แต่ละฝ่ายยืนล้อมแสตนท์ไว้ จากนั้นศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี ทำพิธีมอบตราและธงประจำมหาวิทยาลัยให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และจุดพลุเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
































[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive