เด็กมอนอร่วมใจ รับน้องมิติใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพันตรีบรรยงค์ สิรสุนทร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพิษณุโลก(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในการเปิดโครงการ"เด็กมอนอร่วมใจ รับน้องมิติใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดแอลกอฮอล์"พร้อมด้วย ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าโพธิ์ ได้เข้าร่วมการเดินรณรงค์โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนำขบวนรณรงค์สู่ประตู 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ถนนส่วนตัวคุณดิลก พงษ์วิทยานุกฤต) ร่วมรณรงค์โครงการรับน้องปลอดแอลกอฮอล์กับผู้ประกอบการสถานบันเทิง รอบมหาวิทยาลัย

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive