โครงการดำรงคุณธรรม สร้างสรรค์กิจกรรม ครั้งที่ ๑ กิจกรรม “พรรษานี้ทำความดีเพื่อพ่อ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. คณาจารย์ และนิสิตมาร่วมพิธี จากนั้นพระสงฆ์ให้ศิล/รับศีล อาราธนาพระปริตร เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีและคณาจารย์ ถวายเทียนจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเครื่องปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์ให้พรประพรมน้ำมนต์ ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และหอพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในวันเดียวกันของช่วงเวลา 17.30 น. ได้มีพิธีปล่อยปลา และถวายดอกไม้ธูป เทียน เครื่องปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จากนั้นได้มีการอธิฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเริ่มพิธีเวียนเทียน (โดยมีพระภิกษุสงฆ์นำเดินเวียนเทียน ณ หอเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]