วันสถาปนาครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเดินทางมาเป็นประธานในงานเฉลิมฉลอง ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 20 “มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อปวงชน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับและดำเนินกิจกรรมในการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางมาวางพานพุ่มสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นได้มีการแสดงศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย กระบีกระบอง หลังจบการแสดงได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ร่วมถึงศิษย์เก่าดีเด่นด้วย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]