โครงการรวมพลคนรักแอโรบิค 12 สิงหามหาราชินี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับทางหน่วยงานจังหวัดพิษณุโลก ส่งนิสิต บุคลากร เข้าร่วมโครงการรวมพลคนรักแอโรบิค 12 สิงหามหาราชินี โดยมีนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนผู้บริหาร ม.นเรศวร เข้าร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีสถาบันส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาฯลฯ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]