Futsal NU. Cup ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ว่าที่ ร.ท.ชยาศิษย์ คำสายพรม รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพกีฬาและดนตรี กองกิจการนิสิต ได้มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมฟุตซอล ในการแข่งขันโครงการ Futsal NU. Cup ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม VIENTO FC. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม FC. Ok รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม NAJA FC. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม น๊อคมืด รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด ได้แก่ นายพยนต์ ทรัพยพัตร ทีม VIENTO FC.

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]