ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน.พร้อมนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร และนิสิต มน.เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]