ปิดเชียร์ เปิดใจ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธานเปิดโครงการปิดเชียร์เปิดใจ ตอน ก้าวแรกที่มั่นคงของน้องปี 1 จัดโดยคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ ซึ่งกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เป็นกิจกรรมที่ทุกสถาบันให้ความสำคัญกันทุกปี และการรับน้องและประชุมเชียร์ที่จะได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยหลายฝ่ายร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ลุล่วงไปสู่ผลสำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อพัฒนาการรับน้องและประชุมเชียร์ให้มีประสิทธิภาพและมอบรางวัลให้กับสโมสรนิสิตที่มีห้องเชียร์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 โดยจะตัดสินจากการประเมินผลห้องเชียร์ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]