โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการบัณฑิตมืออาชีพ "บัณฑิตติดปีก"

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการบัณฑิตมืออาชีพ "บัณฑิตติดปีก" โดยมีผศ.ประภาษ เพ็งพุ่ม มาบรรยายในหัวข้อ "บัณฑิตติดปีก : เทคนิคง่ายๆ สำหรับสมัครงานและสัมภาษณ์ให้ได้จริง" ณ ห้อง Main Conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]