พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้แก่ นิสิต

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตที่ได้รับพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมนิสิตที่ผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมนิสิตสู่ความเป็นเลิศ) หลังจากมอบทุนแล้วได้ชมการแสดงละครเวทีของชมรมศิลปะการละคร ในชื่อเรื่อง "แม่ไก่ ไม่มีสิคัล" ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวืทยาลียนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]