ทีมนักกีฬาเปตอง มน. ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2553

เมื่อวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2553 ว่าที่ ร.ต.เกื้อเกศ ชินประภาพ นักวิชาการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพกีฬาและดนตรี กองกิจการนิสิต (ผู้ควบคุมทีม) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และทีมนักกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2553 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2443 เป็นปีที่ 110 รายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีนักกีฬา เปตองทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองกว่า 200 ทีม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งนักกีฬา เปตองทีมชาย เข้าร่วมการแข่งขัน โดยตกรอบ 50 ทีมสุดท้าย (จาก 190 ทีม) และส่งนักกีฬาเปตองทีมหญิง เข้าร่วมการแข่งขัน โดยตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย (จาก 67 ทีม)

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]