ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยมหานครคอมโบ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ นางจิตมากร รอบบรรเจิด นายกสมาคมนิสิตศิษย์เก่า มน. ได้มาเยี่ยมชมการแสดง พร้อมให้กำลังใจกับชมรมเชียร์ลีดดิ้ง และวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเดินทางไป ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยมหานครคอมโบ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553 วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยมหานครคอมโบ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย สำนักงานศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ ลูกทุ่งมหานคร อสมท FM 95 MHz ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภทวง ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ ประเภทนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่ นายนัฐ เนตราทิพย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]