ประชุมจับสลากการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบรดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมและจับสลากประเภทกีฬา ในโครงการ กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18 "นเรศวรเกมส์" ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 7 สถาบัน ได้แก่ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก, ม.ทองสุข ม.นเรศวร, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณูโลก, วิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร และในเย็นวันเดียวกันจะมีการจัดงาน Sport Nigth เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]