โครงการเพิ่มพูนทักษะอาชีพอิสระเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “การตกแต่งเสื้อผ้า” โครงการเพิ่มพูนทักษะอาชีพอิสระเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ โดยวิทยากร คุณวรรณชลี กุลศรีไชย จากสถานอารยธรรมโขง-สาละวิน ฝึกอบรมให้แก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งโครงการเพิ่มพูนทักษะอาชีพอิสระเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ จะจัดฝึกอบรมหัวข้อเกี่ยวกับอาชีพอิสระต่างๆ เพื่อให้นิสิต บุคลากรและผู้สนใจอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2554 โดยหัวข้อครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม ได้แก่ ตุ๊กตาโครเชต์และการห่อขอขวัญหลากสไตล์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 0-5596-1211 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]