พิธีมอบทุนการศึกษา The SET Foundation

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2553 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยคุณปีเตอร์ สก็อต โรบินสัน , คุณจอห์น และคุณแซลลี่ ชวง จากประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้แทนจาก The SET Foundation เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต จำนวน 98 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,960,000 บาท ณ ห้อง Main conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]