มน.ร่วมกับ อบต.ท่าโพธิ์ จัดงานประเพณีลอยกระทง วัดคุ้งวารี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน.ร่วมเปิดงานกับทางนายธวัชชัย สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ในงานประเพณีลอยกระทงวัดคุ้งวารี จากนั้นมีการแสดงของชมรมอีสานและภูมิภาคอินโดจีน มน. และโรงเรียนในตำบลท่าโพธิ์ ที่ได้จัดส่งชุดการแสดงของนักเรียนในตำบลมาร่วมงาน ณ วัดคุ้งวารี ต.ท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]