โครงการมน.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ด้วยยอดเงินบริจาคกว่า 80,000 บาท ทำให้เรามั่นใจได้ว่า น้ำใจจากชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร ยิ่งใหญ่และไม่เคยห่างหายไปจากสังคม ร้อยยิ้มและคำขอบคุณของชาวบ้าน บ้านหาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี กว่า 600 ชีวิต ที่มอบให้กับพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งไปร่วมโครงการ มน.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เพื่อบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค (ผงซักฟอก ยาสีฟัน สบู่ เมล็ดพันธุ์ผัก ฯลฯ) รวมถึงการทาสีรั้วโรงเรียนวัดหาดทนง ทำความสะอาดวัด และบ้านเรือน ตลอดจนเยี่ยม พูดคุยให้กำลังใจ โดยนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆในสังคมไทย”

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]