Futsal NU. Cup ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ว่าที่ ร.ท.ชยา ศิษย์คำสายพรม รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพกีฬาและดนตรี กองกิจการนิสิตได้มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมฟุตซอล ในการแข่งขันโครงการ Futsal NU. Cup ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 5 – 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม FC. Ok รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม VIENTO FUTSAL NU. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม เพื่อน พ.พ. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม SODEV รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด ได้แก่ นายปริญญา บุญยังมี ทีม SODEV

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]