มหาวิทยาลัยนเรศวรถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช โดยมีการจัดถวายพระพร 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดถวายพานพุ่มสักการะ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา จากนั้นได้เดินทางไปคณะมนุษยศาสตร์ และกล่าวเปิดงาน โดยในงานได้มีการจัดแสดงเทิดพระเกียรติ อาทิ ฉายภาพยนตร์ชุด ร่มพระบารมี การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ จากคณาจารย์ และนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะมนุษย์ฯ จากนั้นภาคบ่ายได้รับเกียรติ จาก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก บรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จากนั้นเป็นการ แสดงดนตรี และชมนิทรรศการ ณ โถงอาคาร 1 และห้อง HU 1103คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]