อบรมจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยงานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการอบรมจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับนิสิต อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทุกคนได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และเทคนิคการขับขี่รถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถรวมถึงการบำรุงรักษารถเบื้องต้น โดยวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แล้วยังมีการทดสอบความรู้ด้วยการสอบข้อเขียน และภาคปฏิบัติการขับขี่อย่างถูกต้อง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 160 คน และสอบผ่านทุกคน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ทางด้าน นายอรรถ ศรีสำรวล ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าทางสำนักงาน ฯ ยินดีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดทำโครงการในปีต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนขับขี่รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่พลาดและสมัครสอบในครั้งนี้ไม่ทัน สามารถติดต่อทดสอบขอมีใบอนุญาตได้ทุกวันในเวลาราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5527-8740-1 หรือที่ งานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต โทร. 0-5596-1221 ในวันและเวลาราชการ