ทำบุญปีใหม่กองกิจการนิสิตและหอพักนิสิต

ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร กองกิจการนิสิต และหอพักนิสิต พร้อมด้วย ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่และนอกจากนี้ยังมีการมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ให้กับคณบดีตามคณะต่างๆ