นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เคลื่อนทัพสู่"จามจุรีเกมส์"

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ให้โอวาทและนำนิสิตขอพรจากองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจกับนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเข้าร่วมแข่งขันชิงชัยในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์ ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย