มน.ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกองกิจการนิสิต โครงการหอพักนิสิต และผู้แทนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมโครงการถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยนำรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกระเช้ากล้วยตากไปถวาย จากนั้นร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ