โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายหอพักสีขาวสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายหอพักสีขาวสัมพันธ์ ณ ลานกิจกรรม (ข้างอาคารอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการหอพักเอกชน นิสิต และมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงส่งเสริมนิสิตที่พักอาศัยในหอพักเอกชนให้มาร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวนทั้งสิ้น 9 ทีม และผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหอพัก คุ้มจันทร์ B ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหอพักสีชมพู ได้รับเงินรางวัลพร้อมเงิน 1,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมร่วมระหว่าง หอพักลิตเติ้ลโฮมและคุ้มจันทร์ A ได้รับเงินรางวัลพร้อมเงิน 1,000 บาท