บรรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2552 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยา ประจำปีการศึกษา 2552 รวมทั้งสิ้น 7,804 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร