บรรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2552 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยา ประจำปีการศึกษา 2552 รวมทั้งสิ้น 7,804 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ]
4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ]