ทำบุญสงกรานต์ประจำปีชาวกองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญประเพณีสงกรานต์ กองกิจการนิสิต ประจำปี 2554 โดยมี ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิตและโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมโดยจัดถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายสิ่งของแก่ทางวัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]