จิตตปัญญาศึกษา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นำบุคลากรกองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา ณ ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ทำกิจกรรม Check in , “มณฑลแห่งพลัง” , ผู้นำ 4 ทิศ , สายธารชีวิต , ภาพสะท้อนชีวิต และปรับสมดุลชีวิต