มน.เตรียมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนเรศวร 4 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต , ผู้ช่วยอธิการบดี , ผู้อำนวยการกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี , เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย , เจ้าพนักงานตำรวจจาก สน.มน. บุคลากรงานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต รวมถึงผู้แทนนิสิต รวมทั้งสิ้นกว่า 20 คน