01โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมคณาจารย์เข้าร่วมในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2554 เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช , พิธีรับเข็มประจำมหาวิทยาลัย , กิจกรรมภูมิใจภักดิ์ รักในหลวง , พิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ , กิจกรรมภูมิแผ่นดิน ถิ่นแดนไทย , กิจกรรมภูมิใจศาสนา , กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง , กิจกรรมภูมิใจรัก รู้จัก มน. , กิจกรรมภูมิใจตน และพิธีเทียนมหาวิทยาลัย “จากใจพี่สู่น้อง”

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]