home > พรรษานี้ทำดีเพื่อพ่อ
ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในโครงการ
"พรรษานี้ทำดีเพื่อพ่อ" โดยชมรมพุทธศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ
แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยเช้าวันที่ 14 กค.54 จัดทำพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรฯ มน.
Pages: 1 2
IMG_0538
IMG_0538
IMG_0539
IMG_0539
IMG_0540
IMG_0540
IMG_0541
IMG_0541
IMG_0544
IMG_0544
IMG_0545
IMG_0545
IMG_0546
IMG_0546
IMG_0550
IMG_0550
IMG_0552
IMG_0552
IMG_0553
IMG_0553
IMG_0554
IMG_0554
IMG_0556
IMG_0556
IMG_0557
IMG_0557
IMG_0558
IMG_0558
IMG_0559
IMG_0559
IMG_0560
IMG_0560
IMG_0561
IMG_0561
IMG_0565
IMG_0565
IMG_0566
IMG_0566
IMG_0567
IMG_0567
IMG_0568
IMG_0568
IMG_0569
IMG_0569
IMG_0570
IMG_0570
IMG_0571
IMG_0571
IMG_0572
IMG_0572
IMG_0573
IMG_0573
IMG_0574
IMG_0574
IMG_0575
IMG_0575
IMG_0576
IMG_0576
IMG_0577
IMG_0577
IMG_0578
IMG_0578
IMG_0579
IMG_0579
IMG_0580
IMG_0580
IMG_0581
IMG_0581
IMG_0582
IMG_0582
IMG_0583
IMG_0583
IMG_0584
IMG_0584
IMG_0585
IMG_0585
IMG_0586
IMG_0586
IMG_0587
IMG_0587
Created using LightBox Video Web Gallery Creator