ไหว้ครูชมรมสืบสานล้านนา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานโครงการไหว้ครูชมรมสืบสานล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานมีการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา กล่าวเชิญเทพยดา โยงขันครู ถวายขันครู การบรรเลงดนตรีและการแสดงถวายมือ ได้แก่ฟ้อนขันดอก ฟ้อนนพบุรี ฟ้อนที ฟ้อนวี ระบำชาวเขา การละเล่นกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนนกกิงกะหล่า เต้นโต และพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือรับน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ชมรมสืบสานล้านนา ชมวิดีทัศน์ ได้ที่ http://youtu.be/OGMU3Fnk9_w

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]