โครงการเพิ่มพูนอาชีพอิสระเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

เมื่อวันที่ 21 กค.54 ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มน. จัดโครงการเพิ่มพูนอาชีพอิสระเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพให้กับนิสิต โดยครั้งนี้เป็นการเพนท์วัสดุ (กระเป๋าและเก้าอี้นั่ง) ซึ่งมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และครั้งหน้าจะเป็นกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ให้ผู้สนใจโทรติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์แนะแนวฯ โทร 0-5596-1211