เยี่ยมชม และศึกษาดูงานกองกิจฯ จาก ม.เกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กค.54 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและ นางสาวพรทิพย์ น้อยเขมา ประธานโครงการหอพักนิสิต ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บรรยายสรุปถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและการดำเนินงานของกองกิจการนิสิต จากนั้นได้มอบของที่ระลึกและได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานตามสถานที่จริง