อบรมเทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกร

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกร โดยมี อาจารย์อรรถ์ สีหะอำไพ จาก ผอ.สถาบันการศึกษาศึกษาต่อเนื่อง ม.รังสิต และสถาบัน Arts of Human Resources ซึ่งมีนิสิตและบุคลากรจำนวนมากสนใจที่จะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]