home >เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี
เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเติมใจให้สังคม ตอน ย้อนรอยขยะเพื่อ
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2553 ด้วยความร่วมมือ จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพร่วมในการดำเนินการ
และในปี 2554นี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะแม่ข่ายเครือข่าย
บัณฑิตอุดมคติไทยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 1จึงได้ขยายผลการดำเนิน
โครงการดังกล่าวและให้เกียรติมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัด
ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเติมใจให้สังคมเสริมสร้างคุณธรรมในใจให้นักศึกษา
(ภายใต้โครงกา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในปี 2554) ครั้งที่ 1ภายใต้
แนวคิด “เติมหัวหัวใจให้สังคม : ย้อนรอยขยะ เพื่อพัฒนาสังคม” 7 จังหวัด
ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ “มหาวิทยาลัยเติมใจให้สังคม ตอน ย้อนรอยขยะเพื่อพัฒนาสังคม Pages: 1 2 3
IMG_0440 (1)
IMG_0440 (1)
IMG_0440 (10)
IMG_0440 (10)
IMG_0440 (11)
IMG_0440 (11)
IMG_0440 (12)
IMG_0440 (12)
IMG_0440 (13)
IMG_0440 (13)
IMG_0440 (14)
IMG_0440 (14)
IMG_0440 (15)
IMG_0440 (15)
IMG_0440 (16)
IMG_0440 (16)
IMG_0440 (17)
IMG_0440 (17)
IMG_0440 (18)
IMG_0440 (18)
IMG_0440 (19)
IMG_0440 (19)
IMG_0440 (2)
IMG_0440 (2)
IMG_0440 (20)
IMG_0440 (20)
IMG_0440 (3)
IMG_0440 (3)
IMG_0440 (4)
IMG_0440 (4)
IMG_0440 (5)
IMG_0440 (5)
IMG_0440 (6)
IMG_0440 (6)
IMG_0440 (7)
IMG_0440 (7)
IMG_0440 (8)
IMG_0440 (8)
IMG_0440 (9)
IMG_0440 (9)
IMG_0441
IMG_0441
IMG_0442
IMG_0442
IMG_0443
IMG_0443
IMG_0444
IMG_0444
IMG_0448
IMG_0448
IMG_0450
IMG_0450
IMG_0453
IMG_0453
IMG_0457
IMG_0457
IMG_0458
IMG_0458
IMG_0460
IMG_0460
IMG_0462
IMG_0462
IMG_0463
IMG_0463
IMG_0465
IMG_0465
IMG_0466
IMG_0466
IMG_0468
IMG_0468
IMG_0470
IMG_0470
IMG_0471
IMG_0471
IMG_0472
IMG_0472
IMG_0476
IMG_0476
IMG_0483
IMG_0483
Created using LightBox Video Web Gallery Creator