home >เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิตและคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง โรงเรียนบ้านผาท่าพล โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านลำภาศ โรงเรียนวัดบ้านมุง และโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย โดยมีนักเรียนและครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากตัวแทนนิสิตชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพกีฬาและดนตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 7 ชมรม ได้แก่ ชมรมฟุตบอล ชมรมฟุตซอล ชมรมวอลเล่ย์บอล ชมรมเซปักตะกร้อ ชมรมเปตอง ชมรมลูกพระฆเนศ และชมรมศิลปะพื้นบ้านมังคละและการแสดง
ใดยวันที่ 7 สิงหาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯและมอบอุปกรณ์กีฬา
รวมทั้งของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนโรงเรียนแต่ละโรงเรียน ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ “เยาวชนคนกีฬา” Pages: 1 2 3 4 5 6
IMG_2771
IMG_2771
IMG_2773
IMG_2773
IMG_2776
IMG_2776
IMG_2777
IMG_2777
IMG_2778
IMG_2778
IMG_2780
IMG_2780
IMG_2782
IMG_2782
IMG_2783
IMG_2783
IMG_2785
IMG_2785
IMG_2786
IMG_2786
IMG_2787
IMG_2787
IMG_2789
IMG_2789
IMG_2790
IMG_2790
IMG_2792
IMG_2792
IMG_2796
IMG_2796
IMG_2798
IMG_2798
IMG_2800
IMG_2800
IMG_2804
IMG_2804
IMG_2805
IMG_2805
IMG_2808
IMG_2808
IMG_2811
IMG_2811
IMG_2814
IMG_2814
IMG_2816
IMG_2816
IMG_2820
IMG_2820
IMG_2823
IMG_2823
IMG_2825
IMG_2825
IMG_2827
IMG_2827
IMG_2829
IMG_2829
IMG_2831
IMG_2831
IMG_2832
IMG_2832
IMG_2834
IMG_2834
IMG_2835
IMG_2835
IMG_2837
IMG_2837
IMG_2838
IMG_2838
IMG_2843
IMG_2843
IMG_2846
IMG_2846
IMG_2848
IMG_2848
IMG_2850
IMG_2850
IMG_2851
IMG_2851
IMG_2852
IMG_2852
Created using LightBox Video Web Gallery Creator