home > เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษมศิริลักษณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พร้อมบุคลากรกองกิจการนิสิต เดินทางร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ครบรอบ 44 ปี โดยมีพล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง  ผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบกพิษณุโลก เป็นประธานจัดทำพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก โดยงานนี้มี นศท.ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทำบุญและรับประทานอาหารร่วมกัน
วันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ครบรอบ 44 ปี
IMG_9076
IMG_9076
IMG_9079
IMG_9079
IMG_9083
IMG_9083
IMG_9084
IMG_9084
IMG_9085
IMG_9085
IMG_9087
IMG_9087
IMG_9088
IMG_9088
IMG_9089
IMG_9089
IMG_9091
IMG_9091
IMG_9092
IMG_9092
IMG_9094
IMG_9094
IMG_9097
IMG_9097
IMG_9100
IMG_9100
IMG_9101
IMG_9101
IMG_9104
IMG_9104
IMG_9105
IMG_9105
IMG_9106
IMG_9106
IMG_9107
IMG_9107
IMG_9108
IMG_9108
IMG_9109
IMG_9109
IMG_9113
IMG_9113
IMG_9115
IMG_9115
IMG_9116
IMG_9116
IMG_9117
IMG_9117
IMG_9118
IMG_9118
IMG_9121
IMG_9121
IMG_9122
IMG_9122
IMG_9123
IMG_9123
IMG_9124
IMG_9124
IMG_9126
IMG_9126
IMG_9127
IMG_9127
IMG_9128
IMG_9128
IMG_9131
IMG_9131
IMG_9133
IMG_9133
IMG_9134
IMG_9134
IMG_9135
IMG_9135
IMG_9137
IMG_9137
IMG_9139
IMG_9139
IMG_9141
IMG_9141
IMG_9142
IMG_9142
Created using LightBox Video Web Gallery Creator