เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 กองกิจการนิสิต นำโดย ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและบุคลากรกองกิจการนิสิต ได้เดินทางไปศูนย์การศึกษษพิเศษ เขต 7 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าศึกษาดูการฝึกทักษะสำหรับเด้กพิการเบื้องต้น เช่น การฝึกใช้รถ well และทักษะการฝึกเด็กที่มีสมาธิสั้น เป็นต้น หลังจากนั้นได้เดินทางไปโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คุณศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล และทางกองกิจการนิสิตได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์โอท็อปที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากฝีมือของเด็กพิการภายในโรงเรียน เรือนเพาะชำ และบ่อกบของเด็กพิการของโรงเรียนอีกด้วย หลังจากนั้นในช่วงบ่ายคณะดูงานจากกองกิจการนิสิตได้เดินทางไปยังโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเรียนการสอน การฝึกทักษะพิเศษแก่เด็กพิการของทางโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของเด็กพิการในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างมากทั้งในเรื่องวิชาการและกิจกรรม ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ เรื่องการกีฬาที่ทางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลได้ให้การสนับสนุนจนกระทั่งมีเด็กพิการหลายคนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาพิการของประเทศไทยไปแข่งกีฬาคนพิการในต่างประเทศ

“กองกิจการนิสิต เร่งเตรียมความพร้อม ให้ความสำคัญและเปิดโอกาส
ให้เด็กพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร”

Pages: 1 2 3
IMG_9144
IMG_9144
IMG_9145
IMG_9145
IMG_9149
IMG_9149
IMG_9150
IMG_9150
IMG_9151
IMG_9151
IMG_9153
IMG_9153
IMG_9154
IMG_9154
IMG_9155
IMG_9155
IMG_9156
IMG_9156
IMG_9157
IMG_9157
IMG_9166
IMG_9166
IMG_9171
IMG_9171
IMG_9172
IMG_9172
IMG_9173
IMG_9173
IMG_9174
IMG_9174
IMG_9176
IMG_9176
IMG_9179
IMG_9179
IMG_9184
IMG_9184
IMG_9185
IMG_9185
IMG_9187
IMG_9187
IMG_9188
IMG_9188
IMG_9189
IMG_9189
IMG_9191
IMG_9191
IMG_9193
IMG_9193
IMG_9194
IMG_9194
IMG_9195
IMG_9195
IMG_9196
IMG_9196
IMG_9198
IMG_9198
IMG_9199
IMG_9199
IMG_9200
IMG_9200
IMG_9201
IMG_9201
IMG_9202
IMG_9202
IMG_9203
IMG_9203
IMG_9204
IMG_9204
IMG_9205
IMG_9205
IMG_9210
IMG_9210
IMG_9212
IMG_9212
IMG_9213
IMG_9213
IMG_9214
IMG_9214
IMG_9215
IMG_9215
Created using LightBox Video Web Gallery Creator