เมื่อวัน 17สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้เป็นประธานเปิดโครงการคาราวานแรลลี่ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ ณบริเวณลานกิจกรรม
อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีนิสิคและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานกว่า 140 คน ซึ่งภายในงานมีการสาธิตและ
อบรมการขับขี่ปลอดภัย  ของการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง โดยวิทยากรจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด  
หลังจากนั้นได้จัดแถวคาราวานแรลลี่รถจักรยานยนต์กว่า 40 คัน ออกจากลานกิจกรรม ไปยังอาคารขวัญเมือง
บริเวณหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อไปรณรงค์ให้นิสิต อาจารย์และบุคลากรทุกท่านได้คำนึงความปลอดภ
ัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารซ้อนท้าย

คาราวานแรลลี่ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % Pages: 1 2 3 4 5
IMG_4947
IMG_4947
IMG_4950
IMG_4950
IMG_4951
IMG_4951
IMG_4952
IMG_4952
IMG_4953
IMG_4953
IMG_4954
IMG_4954
IMG_4955
IMG_4955
IMG_4957
IMG_4957
IMG_4958
IMG_4958
IMG_4959
IMG_4959
IMG_4960
IMG_4960
IMG_4961
IMG_4961
IMG_4962
IMG_4962
IMG_4963
IMG_4963
IMG_4964
IMG_4964
IMG_4965
IMG_4965
IMG_4966
IMG_4966
IMG_4967
IMG_4967
IMG_4968
IMG_4968
IMG_4969
IMG_4969
IMG_4970
IMG_4970
IMG_4971
IMG_4971
IMG_4972
IMG_4972
IMG_4973
IMG_4973
IMG_4974
IMG_4974
IMG_4975
IMG_4975
IMG_4976
IMG_4976
IMG_4977
IMG_4977
IMG_4978
IMG_4978
IMG_4980
IMG_4980
IMG_4981
IMG_4981
IMG_4982
IMG_4982
IMG_4983
IMG_4983
IMG_4984
IMG_4984
IMG_4985
IMG_4985
IMG_4986
IMG_4986
IMG_4987
IMG_4987
IMG_4988
IMG_4988
IMG_4989
IMG_4989
IMG_4991
IMG_4991
Created using LightBox Video Web Gallery Creator