เมือวันที่ 29 สิงหาคม 2554 นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยกิจกรรมนันทนาการ ร้อง เต้น เล่นดนตรี มีการแสดงจากวงดนตรี ดอกหญ้า และวงลูกทุ่ง มน. นอกจากนั้นยังมีการจัดประกวดการเต้น Cover Dance
และประกวดร้องเพลงลูกทุ่งโดยมีผู้ชนะเลิศดังนี้ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชนะเลิศ นางาสาวพณิชา พานิชกุล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายภูวเดช แก้วสว่าง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวพิมพร บุญประเสริฐ ประเภท Cover dance ชนะเลิศ ได้แก่ทีม Mixzer รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม Merriness
รองชนะเลิศอันดับที่ 2ได้แก่ทีม Guys'Generation ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มน.
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยกิจกรรมนัน
ทนาการ ร้อง เต้น เล่นดนตรี
Pages: 1 2 3 ่อ
IMG_0505
IMG_0505
IMG_0506
IMG_0506
IMG_0507
IMG_0507
IMG_0508
IMG_0508
IMG_0510
IMG_0510
IMG_0511
IMG_0511
IMG_0513
IMG_0513
IMG_0514
IMG_0514
IMG_0518
IMG_0518
IMG_0521
IMG_0521
IMG_0523
IMG_0523
IMG_0526
IMG_0526
IMG_0528
IMG_0528
IMG_0529
IMG_0529
IMG_0531
IMG_0531
IMG_0534
IMG_0534
IMG_0535
IMG_0535
IMG_0537
IMG_0537
IMG_0538
IMG_0538
IMG_0541
IMG_0541
IMG_0546
IMG_0546
IMG_0548
IMG_0548
IMG_0549
IMG_0549
IMG_0550
IMG_0550
IMG_0553
IMG_0553
IMG_0554
IMG_0554
IMG_0557
IMG_0557
IMG_0558
IMG_0558
IMG_0560
IMG_0560
IMG_0561
IMG_0561
IMG_0562
IMG_0562
IMG_0563
IMG_0563
IMG_0564
IMG_0564
IMG_0565
IMG_0565
IMG_0566
IMG_0566
IMG_0567
IMG_0567
IMG_0568
IMG_0568
IMG_0569
IMG_0569
IMG_0570
IMG_0570
Created using LightBox Video Web Gallery Creator