home > เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานมอบถ้ายรางวัล
กีฬาแด่ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทกีฬา โดยได้ทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 21 -31 สิงหาคม 2554
ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน มน.
"หนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 21"
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
IMG_1898
IMG_1898
IMG_1899
IMG_1899
IMG_1901
IMG_1901
IMG_1902
IMG_1902
IMG_1905
IMG_1905
IMG_1907
IMG_1907
IMG_1908
IMG_1908
IMG_1910
IMG_1910
IMG_1911
IMG_1911
IMG_1912
IMG_1912
IMG_1914
IMG_1914
IMG_1919
IMG_1919
IMG_1920
IMG_1920
IMG_1921
IMG_1921
IMG_1923
IMG_1923
IMG_1924
IMG_1924
IMG_1925
IMG_1925
IMG_1926
IMG_1926
IMG_1928
IMG_1928
IMG_1929
IMG_1929
IMG_1930
IMG_1930
IMG_1932
IMG_1932
IMG_1933
IMG_1933
IMG_1934
IMG_1934
IMG_1935
IMG_1935
IMG_1938
IMG_1938
IMG_1939
IMG_1939
IMG_1941
IMG_1941
IMG_1942
IMG_1942
IMG_1944
IMG_1944
IMG_1945
IMG_1945
IMG_1946
IMG_1946
IMG_1947
IMG_1947
IMG_1948
IMG_1948
IMG_1949
IMG_1949
IMG_1950
IMG_1950
IMG_1951
IMG_1951
IMG_1952
IMG_1952
IMG_1953
IMG_1953
IMG_1954
IMG_1954
Created using LightBox Video Web Gallery Creator