home >เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เป็นประธานในการเปิดโครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเป็นนักเขียนคอลัมน์นิสต์มืออาชีพ
โดยได้รับเกียรติจากคุณชลลดา เตียวสุวรรณ เจ้าชองนามปากกา "เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย"
ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเป็นนักเขียนคอลัมน์นิสต์มืออาชีพ Pages: 1 2
1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (3)
1 (4)
1 (4)
1 (5)
1 (5)
1 (6)
1 (6)
1 (7)
1 (7)
2 (1)
2 (1)
2 (10)
2 (10)
2 (11)
2 (11)
2 (2)
2 (2)
2 (3)
2 (3)
2 (4)
2 (4)
2 (5)
2 (5)
2 (6)
2 (6)
2 (7)
2 (7)
2 (8)
2 (8)
2 (9)
2 (9)
IMG_6237 (11)
IMG_6237 (11)
IMG_6237 (12)
IMG_6237 (12)
IMG_6237 (15)
IMG_6237 (15)
IMG_6237 (17)
IMG_6237 (17)
IMG_6237 (19)
IMG_6237 (19)
IMG_6237 (21)
IMG_6237 (21)
IMG_6237 (24)
IMG_6237 (24)
IMG_6237 (25)
IMG_6237 (25)
IMG_6237 (26)
IMG_6237 (26)
IMG_6237 (3)
IMG_6237 (3)
IMG_6237 (4)
IMG_6237 (4)
IMG_6237 (6)
IMG_6237 (6)
IMG_6237 (8)
IMG_6237 (8)
IMG_6237 (9)
IMG_6237 (9)
IMG_6327 (1)
IMG_6327 (1)
IMG_6327
IMG_6327
IMG_6328
IMG_6328
IMG_6329
IMG_6329
IMG_6330
IMG_6330
IMG_6331
IMG_6331
IMG_6332
IMG_6332
IMG_6333
IMG_6333
Created using LightBox Video Web Gallery Creator